Khu phức hợp sinh thái Long Biên

Khu phức hợp sinh thái Long Biên

Thủ đô Hà Nội với con sông Hồng đỏ nặng phù sa đã trở thành hình ảnh quá đỗi thân thuộc trong mỗi người Việt nam chúng ta. Ngoài giá trị về văn hóa lịch sử, về mặt khoa học, sông Hồng còn là môi trường - cảnh quan, lá phổi và mạch máu của Hà Nội. Tuy nhiên, dòng sông, bãi sông và đê bảo vệ hai bên bờ sông chiếm một diện tích khá lớn với hơn 10.500 ha hiện chưa được khai thác có hiệu quả để đem lại những giá trị kinh tế cũng như cảnh quan và nhân văn cho trái tim của cả nước.

Khu phức hợp sinh thái Long Biên là một dự án tiên phong trong việc cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ Đô Hà Nội tại khu vực hai bờ sông Hồng. Dự án Khu phức hợp sinh thái Long Biên thành công, ngoài ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế xã hội, còn là một minh chứng cho tính đúng đắn của chủ trương khai thác sông Hồng như một trục không gian cảnh quan đi giữa Thủ đô của Chính phủ và Thành phố Hà Nội.

Quy mô: 510ha
Địa điểm: Long Biên, Hà Nội
Loại hình: Phức hợp - Căn hộ, Đô thị Sinh thái, Khách sạn - Resort
Dịch vụ: Quy hoạch chi tiết, Thiết kế đô thị, Thiết kế cảnh quan