Thương hiệu

Mẫu logo ACT đang sử dụng là phiên bản mới áp dụng từ năm 2017. Logo bao gồm hai phần:

- Phía trên: Hình cách điệu hai chữ A là các chữ cái đầu của ACT Architects
- Phía dưới: Tên công ty bằng tiếng Anh

ACT là một cách viết tắt đảo ngược cho dễ đọc của Trusted Concept Architect - Kiến trúc sư Ý tưởng Uy tín.

Công ty Kiến trúc ACT còn là chủ sở hữu của các thương hiệu sau:

- "Design for Life - Thiết kế vì Cuộc sống" - lĩnh vực Thiết kế Quy hoạch, Kiến trúc, Nội thất
- "DPIcenter - Trung tâm Dot Per Inch" - lĩnh vực Thiết kế Đồ họa

Các thương hiệu trên đã được Cục Sở hữu Trí tuệ đã được cấp Chứng nhận bảo hộ độc quyền.