Quyền tác giả, giám sát tác giả là gì?

1. Quyền tác giả thiết kế kiến trúc:

Trong thiết kế kiến trúc, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm kiến trúc do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm kiến trúc là các bản vẽ thiết kế dưới bất kỳ hình thức nào thể hiện ý tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình xây dựng, quy hoạch không gian (quy hoạch xây dựng) đã hoặc chưa xây dựng. Tác phẩm kiến trúc bao gồm các bản vẽ thiết kế về mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh, thể hiện ý tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình, tổ hợp công trình kiến trúc, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của một vùng, một đô thị, hệ thống đô thị, khu chức năng đô thị, khu dân cư nông thôn.

ACT giữ bản quyền tất cả các bản vẽ thiết kế, sơ họa, báo cáo, yêu cầu kỹ thuật, bảng tính và các tài liệu khác được thực hiện bởi các nhân viên của ACT hoặc các thầu phụ thiết kế. Chủ đầu tư được toàn quyền sử dụng một lần hồ sơ thiết kế tại địa điểm đã được xác định trong Hợp đồng, không được phép sử dụng lại toàn bộ hay từng phần hồ sơ này cho công trình khác hay mục đích khác, không được phép tự ý chỉnh sửa thiết kế mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ACT.

2. Giám sát tác giả thiết kế ý tưởng:

ACT có quyền và trách nhiệm giám sát tác giả đối với công việc thiết kế tiếp theo của thiết kế ý tưởng. Cụ thể là giám sát tác giả thiết kế ý tưởng đối với lập đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tùy theo bước thiết kế (dưới đây gọi chung là thiết kế triển khai). Nội dung công việc bao gồm:

- Thuyết trình, giải thích, làm rõ thiết kế ý tưởng khi chủ đầu tư yêu cầu;
- Hướng dẫn thiết kế triển khai theo đúng thiết kế ý tưởng;
- Chỉnh sửa thiết kế ý tưởng nếu có sai sót, bất hợp lý hoặc theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai;
- Kiểm soát hồ sơ thiết kế triển khai để đảm bảo thiết kế triển khai theo đúng thiết kế ý tưởng.

Văn bản về việc phối hợp thực hiện giám sát tác giả giữa chủ đầu tư, tác giả thiết kế ý tưởng và đơn vị thiết kế triển khai sẽ được ACT gửi tới chủ đầu tư cùng với hồ sơ thiết kế. Công việc giám sát tác giả được ACT thực hiện cho tới khi thiết kế triển khai được cấp thẩm quyền phê duyệt, được chủ đầu tư nghiệm thu hoặc hết thời hạn giám sát tác giả được quy định tại hợp đồng thiết kế. Tất cả công việc trên sẽ được ACT thực hiện nhanh chóng, đảm bảo đáp ứng tiến độ chung của dự án. Chi phí giám sát tác giả đã bao gồm trong giá hợp đồng thiết kế.

Xem dự án ACT thiết kế, giữ quyền tác giả, giám sát tác giả • Các giai đoạn, các bước thiết kế dự án là gì?
  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế cơ sở, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Giai đoạn thực hiện đầu tư: Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế khác (nếu có) tùy theo quy mô, tính chất dự án.
 • Quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết là gì?
  Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (thường được gọi tắt là quy hoạch chi tiết, quy hoạch 1/500) là quá trình lập quy hoạch chi tiết cho công trình dự án hoặc khu đất cụ thể.
 • Thiết kế xây dựng là gì? Gồm các bước nào?
  Thiết kế xây dựng công việc tiếp theo của quy hoạch xây dựng, được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, … của quy hoạch chi tiết được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
 • Thiết kế ý tưởng là gì? Thuộc bước thiết kế nào?
  Thiết kế ý tưởng là công việc đầu tiên và quan trọng nhất trong các bước quy hoạch - thiết kế xây dựng, nhằm cụ thể hóa các suy nghĩ, ý tưởng, dự định thành các bản vẽ thiết kế, sơ họa, báo cáo, yêu cầu kỹ thuật, bảng tính và các tài liệu khác.
 • Thiết kế ý tưởng của ACT có đặc thù gì?
  ACT cung cấp dịch vụ thiết kế ý tưởng chuyên nghiệp, toàn diện, chất lượng cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, khu căn hộ cao tầng, khách sạn, resort, công cộng, dịch vụ. Tại sao chúng tôi tự tin nói dịch vụ thiết kế ý tưởng của mình là chuyên nghiệp, toàn diện, chất lượng?
 • ACT phù hợp với những dự án, công trình nào?
  Quý khách cần Ý tưởng Thiết kế Chất lượng? Chúng tôi Luôn Sẵn sàng, dù siêu dự án hay căn nhà bé xíu. Chúng tôi hiểu rằng, việc nỗ lực để tạo ra các Thiết kế Chất lượng Cao là thể hiện Lương tâm Nghề nghiệp, Trách nhiệm với Môi trường, Cộng đồng và Khách hàng.
 • Quy trình thiết kế ý tưởng như thế nào?
  Tại ACT, chúng tôi triển khai công việc thiết kế ý tưởng theo quy trình phổ biến tại châu Âu và Hoa Kỳ. Quy trình thiết kế ý tưởng bao gồm 03 bước như sau: Lập nhiệm vụ thiết kế ý tưởng, trình phương án thiết kế ý tưởng, lập hồ sơ thiết kế ý tưởng.