Liên hệ

Công ty TNHH Kiến trúc ACT Việt Nam
ACT Architects (VN) Co., Ltd.

Trụ sở | Headquarter
Tầng 3, Nhà J, Nhà khách Chính phủ La Thành, số 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại | Phone number
Văn phòng | 024 3776 2408, 024 3776 2407
Tư vấn Dịch vụ | 09456 97479, 03636 97479

Thư điện tử | Email
headoffice@act.com.vn

Thông tin của bạn được bảo mật