Triết lý

ACT là một trong những Công ty tiên phong tại Việt Nam về Thiết kế Kiến trúc Sinh thái (còn gọi là Kiến trúc Xanh, Kiến trúc Bền vững). Triết lý thiết kế "Design for Life - Thiết kế Vì Cuộc sống" của ACT hướng tới sự cân bằng giữa 3 yếu tố: Thân thiện với Môi trường và Cộng đồng, Đảm bảo Lợi ích Chính đáng của Nhà đầu tư và Mang Dấu ấn Sáng tạo của Kiến trúc sư.

- Thân thiện với Môi trường và Cộng đồng: Bảo tồn và phát huy giá trị của môi trường tự nhiên, thống nhất và hài hòa với môi trường đô thị, hòa nhập và đóng góp tích cực cho cộng đồng là tiêu chí đầu tiên chúng tôi đặt ra. Nó lý giải tại sao các công trình do ACT thiết kế luôn hạn chế tối đa san gạt địa hình tự nhiên, khai thác tối đa thông thoáng và ánh sáng tự nhiên, tuân thủ quy chuẩn tiêu chuẩn thiết kế và hài hòa trong quy hoạch chung, gia tăng tiêu chuẩn và tiện ích đô thị cho cộng đồng dân cư trong khu vực.

- Đảm bảo Lợi ích Chính đáng của Nhà đầu tư: Mọi dự án bất động sản chỉ hình thành nếu có người bỏ tiền đầu tư (chủ đầu tư) và chỉ thành công nếu có người mua (người sử dụng). Chúng tôi gọi họ là Nhà đầu tư. Và tiêu chí bắt buộc tiếp theo của chúng tôi là phải đảm bảo Lợi ích Chính đáng của Nhà đầu tư bằng những thiết kế Thẩm mỹ - Thích dụng - Hiệu quả, mang lại danh tiếng, lợi nhuận cho Chủ đầu tư và tối đa tiện nghi, sự hài lòng cho Người sử dụng.

- Mang Dấu ấn Sáng tạo của Kiến trúc sư: Sự hình thành và thành công của dự án không thể thiếu vai trò của đội ngũ tư vấn thiết kế nói chung và kiến trúc sư thiết kế ý tưởng riêng. Đối với kiến trúc sư thiết kế ý tưởng thì quan trọng nhất là Dấu ấn Sáng tạo. Vì tác phẩm của kiến trúc sư không phải là bản vẽ mà là công trình xây dựng trên thực địa, Chúng tôi hiểu rằng trách nhiệm của mình là phải tạo ra những Thiết kế Sáng tạo, Mang Dấu ấn của chủ đầu tư và kiến trúc sư nhưng đồng thời phải Hiệu quả - Khả thi.