Khu ẩm thực Rava Times Square

Khu ẩm thực Rava Times Square

Rava Times Square là tên thương mại của dự án Khu quảng trường - văn hóa - ẩm thực có quy mô khoảng 2,5ha tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tâm điểm của dự án là Quảng trường trung tâm được thiết kế như một nhà hát ngoài trời với sân khấu di động và bar trung tâm là nơi tổ chức sự kiện, văn hóa ẩm thực đường phố.

Nằm trải dài hai bên Quảng trường trung tâm là các tuyến quảng trường đa năng với các kiosk bán hàng, khu cây xanh, ghế nghỉ, tiểu cảnh nhạc nước, ...

Các tuyến phố xung quanh tuyến phố chính cũng được cải tạo, nâng cấp để kinh doanh thương mại, đóng vai trò bổ trợ cho tuyến phố chính.

Quy mô: 2,5ha
Địa điểm: TP Bắc Giang, Bắc Giang
Loại hình: Công cộng - Dịch vụ
Dịch vụ: Thiết kế đô thị, Thiết kế cảnh quan, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế ngoại thất
Năm hoàn thành: 2022

Nằm trải dài hai bên Quảng trường trung tâm là các tuyến quảng trường đa năng với các kiosk bán hàng, khu cây xanh, ghế nghỉ, tiểu cảnh nhạc nước, ...

Tâm điểm của dự án là Quảng trường trung tâm được thiết kế như một nhà hát ngoài trời với sân khấu di động và bar trung tâm là nơi tổ chức sự kiện, văn hóa ẩm thực đường phố.

Các tuyến phố xung quanh tuyến phố chính cũng được cải tạo, nâng cấp để kinh doanh thương mại, đóng vai trò bổ trợ cho tuyến phố chính.