Các giai đoạn, các bước thiết kế dự án là gì?

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình bao gồm 02 bước thiết kế là quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế cơ sở, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Quy hoạch chi tiết xây dựng:
Cơ quan Nhà nước quản lý dự án theo quy hoạch nên bắt buộc dự án muốn hình thành phải có quy hoạch chi tiết xây dựng. Một số trường hợp dự án quy mô nhỏ, tính chất đặc thù có thể không yêu cầu lập, trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết nhưng vẫn phải có quy hoạch tổng mặt bằng được cơ quan thẩm quyền chấp thuận.
Trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết là của chính quyền địa phương. Trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết có thể là của chính quyền địa phương hoặc chủ đầu tư dự án.
- Thiết kế cơ sở, lập báo cáo nghiên cứu khả thi:
Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư sẽ thực hiện lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế cơ sở để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.
Trường hợp dự án quy mô nhỏ, tính chất đặc thù có thể chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thay vì báo cáo nghiên cứu khả thi.

2. Giai đoạn thực hiện đầu tư:

Giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng công trình bao gồm các bước thiết kế xây dựng công trình:
- Phân loại theo trình tự thực hiện, thiết kế xây dựng công trình bao gồm: Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế khác (nếu có) tùy theo quy mô, tính chất dự án.
- Phân loại theo loại hình thiết kế, thiết kế xây dựng công trình bao gồm: Thiết kế hạ tầng kỹ thuật, thiết kế cảnh quan, thiết kế kiến trúc, thiết kế ngoại thất, thiết kế nội thất và thiết kế khác (nếu có).

Xem thêm Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng • Quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết là gì?
  Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (thường được gọi tắt là quy hoạch chi tiết, quy hoạch 1/500) là quá trình lập quy hoạch chi tiết cho công trình dự án hoặc khu đất cụ thể.
 • Thiết kế xây dựng là gì? Gồm các bước nào?
  Thiết kế xây dựng công việc tiếp theo của quy hoạch xây dựng, được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, … của quy hoạch chi tiết được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
 • Thiết kế ý tưởng là gì? Thuộc bước thiết kế nào?
  Thiết kế ý tưởng là công việc đầu tiên và quan trọng nhất trong các bước quy hoạch - thiết kế xây dựng, nhằm cụ thể hóa các suy nghĩ, ý tưởng, dự định thành các bản vẽ thiết kế, sơ họa, báo cáo, yêu cầu kỹ thuật, bảng tính và các tài liệu khác.
 • Thiết kế ý tưởng của ACT có đặc thù gì?
  ACT cung cấp dịch vụ thiết kế ý tưởng chuyên nghiệp, toàn diện, chất lượng cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, khu căn hộ cao tầng, khách sạn, resort, công cộng, dịch vụ. Tại sao chúng tôi tự tin nói dịch vụ thiết kế ý tưởng của mình là chuyên nghiệp, toàn diện, chất lượng?
 • ACT phù hợp với những dự án, công trình nào?
  Quý khách cần Ý tưởng Thiết kế Chất lượng? Chúng tôi Luôn Sẵn sàng, dù siêu dự án hay căn nhà bé xíu. Chúng tôi hiểu rằng, việc nỗ lực để tạo ra các Thiết kế Chất lượng Cao là thể hiện Lương tâm Nghề nghiệp, Trách nhiệm với Môi trường, Cộng đồng và Khách hàng.
 • Quy trình thiết kế ý tưởng như thế nào?
  Tại ACT, chúng tôi triển khai công việc thiết kế ý tưởng theo quy trình phổ biến tại châu Âu và Hoa Kỳ. Quy trình thiết kế ý tưởng bao gồm 03 bước như sau: Lập nhiệm vụ thiết kế ý tưởng, trình phương án thiết kế ý tưởng, lập hồ sơ thiết kế ý tưởng.
 • Quyền tác giả, giám sát tác giả là gì?
  Trong thiết kế kiến trúc, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm kiến trúc do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. ACT có quyền và trách nhiệm giám sát tác giả đối với công việc thiết kế tiếp theo của thiết kế ý tưởng.