Thiết kế ý tưởng là gì? Thuộc bước thiết kế nào?

Thiết kế ý tưởng là công việc đầu tiên và quan trọng nhất trong các bước quy hoạch - thiết kế xây dựng, nhằm cụ thể hóa các suy nghĩ, ý tưởng, dự định thành các bản vẽ thiết kế, sơ họa, báo cáo, yêu cầu kỹ thuật, bảng tính và các tài liệu khác. 

Thiết kế Ý tưởng giúp chủ đầu tư hình dung ra hình hài dự án, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quy mô thương phẩm, ... đồng thời là cơ sở để triển khai các bước quy hoạch - thiết kế xây dựng dự án như lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, ...

Hồ sơ thiết kế ý tưởng còn được chủ đầu tư sử dụng để xin chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận phương án quy hoạch - kiến trúc, làm việc với các đối tác (đầu tư, tài chính, ngân hàng, …), trích xuất hình ảnh để quảng bá dự án, thiết kế tài liệu bán hàng.

Nếu ta hình dung quá trình quy hoạch - thiết kế xây dựng như một đoàn tàu thì thiết kế ý tưởng chính là đầu tàu đảm nhiệm việc kéo cả đoàn tầu theo. Tương ứng với các bước quy hoạch - thiết kế xây dựng, thiết kế ý tưởng bao gồm:

- Thiết kế ý tưởng quy hoạch chi tiết là công việc đầu tiên của quy hoạch chi tiết xây dựng, là cơ sở để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
- Thiết kế ý tưởng kiến trúc - cảnh quan là công việc đầu tiên của thiết kế xây dựng, là cơ sở để lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công kiến trúc công trình và kiến trúc cảnh quan.
- Thiết kế ý tưởng ngoại thất - nội thất là công việc đầu tiên của thiết kế hoàn thiện, là cơ sở để lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công ngoại thất - nội thất công trình.

Tìm hiểu về Dịch vụ Thiết kế Ý tưởng của ACT • Dự án đầu tư xây dựng là gì? Phân loại ra sao?
  Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng. Dự án án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, nguồn vốn hoặc thể loại công trình chính.
 • Các giai đoạn, các bước thiết kế dự án là gì?
  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế cơ sở, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Giai đoạn thực hiện đầu tư: Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế khác (nếu có) tùy theo quy mô, tính chất dự án.
 • Quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết là gì?
  Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (thường được gọi tắt là quy hoạch chi tiết, quy hoạch 1/500) là quá trình lập quy hoạch chi tiết cho công trình dự án hoặc khu đất cụ thể.
 • Thiết kế xây dựng là gì? Gồm các bước nào?
  Thiết kế xây dựng công việc tiếp theo của quy hoạch xây dựng, được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, … của quy hoạch chi tiết được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
 • Thiết kế ý tưởng quan trọng thế nào với dự án?
  Thiết kế Ý tưởng Chất lượng quyết định thẩm mỹ, tiện nghi, hiệu quả đầu tư dự án. Không chỉ dự án quy mô lớn, phân khúc cao cấp mới cần thiết kế ý tưởng chất lượng. Dự án quy mô nhỏ, phân khúc phổ thông, cần giới hạn chi phí đầu tư lại càng nên quan tâm tới thiết kế ý tưởng.
 • Quy trình thiết kế ý tưởng như thế nào?
  Tại ACT, chúng tôi triển khai công việc thiết kế ý tưởng theo quy trình phổ biến tại châu Âu và Hoa Kỳ. Quy trình thiết kế ý tưởng bao gồm 04 bước như sau: Lập nhiệm vụ thiết kế ý tưởng, lập phương án thiết kế ý tưởng, lập hồ sơ thiết kế ý tưởng, thực hiện giám sát tác giả.
 • Kiến trúc sinh thái hiện đại bản sắc là gì?
  Kiến trúc Sinh thái Hiện đại Bản sắc là sự kết hợp phong cách Kiến trúc Hiện đại, xu hướng Kiến trúc Bền vững và dấu ấn Kiến trúc Bản sắc. Thiết kế đảm bảo tất cả tiêu chí của kiến trúc hiện đại, kiến trúc sinh thái bền vững, đồng thời mang dấu ấn từ văn hóa - kiến trúc vùng miền...
 • Quyền tác giả, giám sát tác giả thiết kế là gì?
  Trong thiết kế kiến trúc, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm kiến trúc do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. ACT có quyền và trách nhiệm giám sát tác giả đối với công việc thiết kế tiếp theo của thiết kế ý tưởng.
 • Cách lựa chọn, làm việc với Nhà thầu thiết kế?
  Bạn nên đặt ra các tiêu chí cụ thể, tìm hiểu thật kỹ, đánh giá tổng quát dựa trên 3 tiêu chí quan trọng nhất: Ý tưởng Sáng tạo, Chất lượng Thiết kế và Thương hiệu Uy tín. Bạn cần giữ liên lạc thường xuyên với công ty thiết kế trong suốt quá trình triển khai dự án...